Informacje dla uczestników

Podstawowe informacje

Europejski Zlot Forda Model T

01-04 czerwca 2023

Europejski Zlot Forda Model T organizowany jest przez stowarzyszenie Królewskie Towarzystwo Automobilowe oraz Muzeum Motoryzacji Jelenia Góra, we współpracy z miastem Jelenia Góra oraz Piechowice.

Zawodnicy poruszają się po drogach otwartych z zachowaniem przepisów ruchu drogowego, z wyłączeniem rywalizacji „Wyścig na 1/4 mili”, który odbywa się na zamkniętym odcinku drogi. Na czas trwania zawodów załogi muszą być wyposażone w aktualne dokumenty osobiste i na pojazd oraz przypisane numery startowe (dwie naklejki na bokach pojazdu). Załoga bierze udział w zawodach na własne ryzyko, organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec uczestników za uszczerbek na zdrowiu lub mieniu. Załogi zobowiązane są do stosowania się do poleceń organizatorów, przepisów ruchu drogowego oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 W zawodach mogą brać udział klasyczne samochody wyprodukowane przed rokiem 1930. Organizator ma prawo wyboru pojazdów i zakwalifikowania również pojazdów nieujętych w podanych kategoriach. Kategorie są podzielone według marek pojazdów, z zastrzeżeniem, że z uwagi na rodzaj, charakter, osiągi pojazdu itp., dane pojazdy mogą zostać przeklasyfikowane do innej kategorii według uznania organizatora. Podobnie Organizator ma prawo postąpić w przypadku niedostatecznej liczby pojazdów w danej kategorii.

Zgłoszenia

Zgłoszenia odbywają się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego pod tym linkiem oraz przesłanie go wraz z załącznikami na adres biuro@krolewskietowarzystwoautomobilowe.pl. Zgłoszenia do rejestracji do zawodów można przesyłać do 01.04.2023 r. Załogom indywidualnym, które zgłoszą się i opłacą udział w zawodach w terminie do 31 stycznia 2023, przysługuje rabat. Maksymalna liczba załóg na liście startowej jest ograniczona do 20 samochodów. Wraz z formularzem każda załoga przesyła aktualne zdjęcie pojazdu oraz krótki opis samochodu (historia, zainteresowania, pierwotny właściciel itp.). Niekompletnie wypełnione wnioski lub wnioski bez zdjęć nie będą brane pod uwagę! Po wysłaniu zgłoszenia każda załoga otrzyma potwierdzenie jego otrzymania i rejestracji. Do wszystkich załóg zakwalifikowanych do zawodów organizator prześle informację potwierdzającą zakwalifikowanie do zawodów wraz z numerem konta do dokonania opłaty za udział. Opłatę należy wnieść w pełnej wysokości do 15 kwietnia 2023. Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Stowarzyszenia Królewskie Towarzystwo Automobilowe załoga zostanie wpisana na listę startową. W przypadku wycofania się z zawodów do 30 kwietnia 2023 r. załodze zwrócona zostanie połowa opłaty za udział. W przypadku rezygnacji po tym terminie opłata nie zostanie zwrócona.

 Wysyłając zgłoszenie, załoga wyraża zgodę na wszystkie zapisy regulaminu udziału w zawodach.

Opłata za udział obejmuje poczęstunek i wyżywienie podczas całej imprezy, 3 noclegi w Hotel***** Pałac Pakoszów (w zależności od wybranego wariantu), nagrody dla zwycięskich załóg, uroczysty Bal Komandorski, udział w rywalizacjach oraz holowanie zepsutego pojazdu do bazy zawodów. Każda załoga otrzyma pamiątkowe numery startowe.

Holowanie

Pojazdy holownicze będą do dyspozycji przez cały czas trwania konkurencji sportowych. Pojazd holujący zapewnia holowanie tylko do bazy w Hotel***** Pałac Pakoszów.

Zakwaterowanie i wyżywienie

Przez cały czas zapewniony jest poczęstunek dla uczestników, zarówno w trakcie konkurencji sportowych, jak i po zakończeniu poszczególnych etapów.

Wszystkie załogi mają zapewniony pobyt od 01.06. do 04.06.2023 w Hotel***** Pałac Pakoszów w Piechowicach. Zakwaterowanie poza zakresem zapewnionym przez organizatora (przed i po imprezie) opłacane jest przez załogi we własnym zakresie.

Podstawowe kontakty:

PROGRAM

Zlot Pojazdów Historycznych Stulatki 2024 Zlot Pojazdów Historycznych to impreza integrująca właścicieli zabytkowych automobili, wyprodukowanych do 1939 roku. Im starszy pojazd, tym lepiej. Zarówno trasa, jak i konkurencje sportowe są przygotowane właśnie z myślą o...

REJESTRACJA

Stulatki Zlot Pojazdów Historycznych to impreza zrzeszająca właścicieli zabytkowych automobili. W tegorocznej edycji postawiliśmy szczególny nacisk na poznanie tradycji regionu.  Bazą zlotu jest  Hotel***** Pałac Pakoszów przy ul. Zamkowej 3 w Piechowicach. Zgłoszenia...