NAJWAŻNIEJSZE PUNKTY PROGRAMU / HIGHLIGHTS OF THE PROGRAMME

CZWARTEK 1.09.2022/ THURSDAY 1.09.2022

STACJA SERWISOWA/ SERVICE STATION

Do dyspozycji zawodników jest stacja serwisowa. Można sprawdzić stan techniczny samochodu, wymienić olej lub zasięgnąć porady u uznanych fachowców. Warto to zrobić przed Górskim Wyścigiem, który czeka zawodników już na następny dzień!

A diagnostic station is at the competitors' disposal. Here you can check the technical condition of your car, have your oil changed or seek advice from recognised experts. It is worth doing this before the Mountain Race that awaits the competitors on the next day!

PIĄTEK 2.09.2022/ FRIDAY 2.09.2022

WYŚCIG GÓRSKI PIECHOWICE-MICHAŁOWICE/ MOUNTAIN RACE PIECHOWICE-MICHAŁOWICE

Trasę wyścigu stanowi stromy podjazd, a między startem i metą trzeba pokonać wiele ostrych zakrętów. Po drodze kierowcy przejeżdżają pod niezwykle malowniczym, ale też ciasnym kamiennym mostem. Start odbywa się w stylu LeMans. Ten wyścig to prawdziwy test zarówno dla pojazdów, jak i kierowców.

The route of the race is a steep uphill, with many sharp bends between the start and finish. Along the way, the drivers pass under a very picturesque, but also tight stone bridge. The start is in LeMans style. This race is a real test for both vehicles and drivers.

SOBOTA 3.09.2022/ SATURDAY 3.09.2022

KRÓLEWSKIE KRYTERIUM ASÓW/ ROYAL CRITERION OF ACES

Królewskie Kryterium Asów na Placu Ratuszowym w Jeleniej Górz to próba techniczna na czas, która ma wyłonić najlepszego kierowcę i pilota! Do tego Konkurs Elegancji z cennymi nagrodami. Wszystko zaś przy akompaniamencie i występach zespołu mażoretek.

The Royal Criterium of Aces at the Town Hall Square in Jelenia Góra is a technical time trial to find the best driver and co-driver! There will also be an Elegance Contest with valuable prizes. And all this to the accompaniment and performance of a Majorette troupe.

NIEDZIELA 4.09.2022/ SUNDAY 4.09.2022

PIKNIK U-RODZINY PAKOSZÓW/ PICNIC U-RODZINY PAKOSZOW

Piknik rodzinny U-Rodziny Pakoszów, organizowany przez Królewskie Towarzystwo Automobilowe! Od godziny 11.00 do 16.00 na wszystkich uczestników czeka wiele emocji. Oprócz zabytkowych pojazdów odbędzie się nauka jazdy Fordem Model T, konkurs jedzenia hamburgerów oraz Youngtimer Party!

A family picnic U-Rodziny Pakoszow, organised by the Royal Automobile Society! From 11am to 4pm there will be plenty of excitement for all participants. In addition to vintage vehicles, there will be a Ford Model T driving lesson, a hamburger eating contest and a Youngtimer Party!

O Rajdzie

Wystawy i próby sportowe

Baza II Europejskiego Zlotu Forda modelu T / The base of the rally

Baza Zlotu znajduje się w wyjątkowym miejscu na mapie polskiej Doliny Pałaców i Ogrodów. Pałac Pakoszów swój rezydencjalny wygląd zawdzięcza rodzinie Mentzel, która była przedstawicielem tzw. arystokracji kupców, nie gorszej od arystokracji rodowej, i równie zamożnej. W pałacu kilkukrotnym gościem był nawet król pruski Fryderyk II. The base of the rally is located in a unique place on the map of the Polish Valley of Palaces and Gardens. Pakoszow Palace owes its residential appearance to the Mentzel family, who were representatives of the so-called merchant aristocracy, not inferior to the aristocracy of the family, and equally wealthy. Even the Prussian King Friedrich II visited the palace several times.